Webbyrå

 

En webbyrå är ett företag som ägnar sig åt marknadsföring och denna sker enbart digitalt och framförallt via internet. Man kan som webbyrå fokusera på enbart ett område inom digital marknadsföring och då göra detta antingen enskilt alternativt arbeta åt någon större webbyrå som en leverantör utav de tjänster som de erbjuder. De kan även vara en slags helhetsleverantör utav flera tjänster som omfattar all marknadsföring som sker digitalt och kan då vara det företaget som hyr in tjänster från en specialiserad webbyrå. 

En webbyrå jobbar ofta som ett lag där alla har hand om olika delar utav ett projekt som de jobbar med åt olika företag. Exempel på yrkesgrupper är projektledare, produktionsledare, art director, webbdesigner, creative director, copywriter, serverprogrammerare och andra yrken som jobbar med liknande saker. En webbyrå kan vara inriktad på ett speciellt område mer eller mindre då man kan jobba mer eller mindre med saker som olika koncept, kommunikation, animation, form, gränssnitt mm. För att en webbyrå som jobbar heltäckande och tar sig an större projekt kan det innebära att de måste ta hjälp utav externa källor som man samarbetar med för att kunna erbjuda sina lösningar som en lösning vilket täcker hela den digitala marknadsföringen. 

Många webbyråer erbjuder även en konsultdel där man guidar företagen och organisationer till att använda rätt form av marknadsföring inom rätt område eftersom de oftast har koll på vad som passar bäst för vilka situationer. Man kan även kalla dessa för digitalbyråer men vad man kallar företaget för spelar egentligen ingen roll eftersom det är vad de erbjuder som är det viktiga. Den skillnad man kan hitta mellan dem är att en digitalbyrå mer erbjuder konsulttjänster och vissa jobbar enbart som en guide för vad företagen ska välja medan en webbyrå är det företag som faktiskt erbjuder tjänster för marknadsföring men kan även erbjuda konsulttjänster. 

En stor del utav det arbete som webbyråer gör är att skapa webbplatser åt företag och organisationer samt att underhålla dessa. De kan även jobba med att kampanjer som endast är under en kort period samt att man ofta jobbar med intranätportaler, andra digitala annonser, att skicka ut nyhetsbrev via e-post, gränsnittsdesign samt att de tar fram applikationer och läsningar för andra digitala forum så som att skapa en e-handel eller ett bokningssystem eller liknande digitala lösningar för företaget.  

Webbyråer är helt enkelt det nya sättet att jobba med marknadsföring och de har i stort sett samma uppgifter som de klassiska reklambyråerna som fanns innan det digitala tog över och internet blev det nya sättet att marknadsföra sig på. Det har skett en stor ökning utav den marknadsföring som man har på internet och det kommer förmodligen fortsätta att öka mycket eftersom teknikutvecklingen knappast ser ut att sluta utvecklas. Det finns stora utvecklingsmöjligheter inom denna marknaden och den som gör det bäst har förmodligen en ljus framtid. Det är dock mycket svårt att förutspå vad som kommer hända 10 och 20 år framåt i tiden eftersom utvecklingen är så snabb. Det är bara se 20 år tillbaka i tiden och vem skulle då tro att det skulle finnas företag som jobbade framgångsrikt enbart med att hjälpa andra företag att synas på sökmotorer och andra sammanhang på internet.Våra partners